Spółdzielnia Produkcji Rolnej istnieje od ponad dwudziestu lat. Posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji nowo powstających inwestycji, ale także i obiektów wymagających adaptacji i modernizacji, Dlatego gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowość wykonania usług.

Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Osnowie została utworzona w roku 1977. Podstawowym przedmiotem jej działalności była produkcja rolna oraz hodowla zwierząt. W wyniku rozwoju firmy i powiększającego się stanu majątkowego, niezbędne stało się wydzielenie grupy osób, które na bieżąco zajmowałyby się jego konserwacją. Z tego powodu w roku 1978, utworzono Zakład Remontowo-Budowlany, który istnieje do chwili obecnej. Nasz zakład zajmuje się nie tylko remontami istniejących budynków, lecz także kompleksową budową nowo powstających obiektów, takich jak oczyszczalnie ścieków, budynki mieszkalne, budynki inwentarzowe, a także infrastruktury im towarzyszącej.


Zakres działalność naszego zakładu wykracza również poza granice naszego województwa. W roku 1998 Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Osnowie, w ramach której działa nasz zakład, podjęła się wykonawstwa Wytwórni Pasz w Dobrzelinie (woj. łódzkie). Przy znacznym udziale naszego przedsiębiorstwa stworzony został od podstaw nowy zakład pracy. Natomiast w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kompleksowy remont Wytwórni Pasz w Cewicach (woj. pomorskie).
Obecnie zakład zatrudnia 18 osób. Podstawowym zakresem naszej działalności jest świadczenie usług budowlanych w zakresie:

- budowy budynków mieszkalnych, inwentarskich itp.;
- budowy dróg i chodników;
- robót remontowych tj. robót murarskich, malarskich, dekarskich

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie stosowania najnowszych technologii w takich dziedzinach jak:


- utwardzane posadzki cementowe,
- docieplanie budynków,
- pokrycia dachowe.