Nazwa obiektu
Zakres usług
Inwestor
Zespół Hydrobotanicznych Oczyszczalni ścieków w Osnowie
Kompleksowo Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie
Budynek Administracyjny w Osnowie
Kompleksowo Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie
Budynek Laboratorium w Osnowie
Kompleksowo Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie
Budynek Administracyjno-Socjalny w Świeciu
Kompleksowo Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie
Wytwórnia Pasz Dobrzelin tj. - Budynek administracyjny, - Budynek socjalny, - Punkt przyjęcia surowców
Kompleksowo Provimi Dobrzelin Sp. z o.o. w Dobrzelinie
Budyneki Trzody Chlewnej, Kurniki Doświadczalne w Czaplach   Kompleksowo Zakład Doświadczalny w Czaplach
Budynek Jednorodzinny w Grubnie Stan surowy Inwestor prywatny
Budynek Jednorodzinny w Taszewie Kompleksowo Inwestor prywatny
Budynek Wielorodzinny w Chełmnie ul. Szkolna
Kompleksowo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie
Wytwórnia Pasz w Brzozowie   Roboty remontowe Provimi Polska Holding Sp. z o.o. w Osnowie
Docieplenie budynków 18 - rodzinnych w Krąplewicach
Kompleksowo Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krąplewicach
Modernizacja Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Krąplewicach   Roboty remontowe Ferma Krąplewice Sp. z o.o. Krąplewice
Ogrodzenia, drogi, okładziny fundamentów, elewacje
(Chełmno, Taszewo)
Kompleksowo Inwestor prywatny